استان بوشهر

>

عملکرد ٦ ماهه نخست شعب اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر ارزیابی شد

جلسه شورای اداری اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر با موضوع ارزیابی عملکرد ٦ ماهه نخست شعب استان برگزار شد.

به گزارش « گرنا »؛ در ابتدای این نشست، گزارش جامعی از عملکرد شعب تابعه تامین اجتماعی استان در حوزه های مختلف ارایه شد و عملکرد مثبت و منفی شعب در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.


عملکرد 6 ماهه نخست شعب اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر ارزیابی شد


در ادامه، مدیرکل استان و روسای شعب، راهکارهای ممکن برای ارتقای عملکرد شعب استان بوشهر در بخش های بازرسی، اجرائیات، وصول حق بیمه، ابلاغ و ... را بررسی کردند. مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه بازرسی در کشور رتبه دوم را دارا هستیم، بر نظارت روسای شعب در زمینه بازسی تاکید کرد.


یونس خسروانی ادامه داد: همکاران سازمان در حین انجام بازرسی از کارگاه ها حداکثر تعامل را با مردم داشته باشند. وی با اشاره به اینکه هیچ پستی برای افراد دائمی نیست و جابجایی نیروها در پست های مختلف، شادابی را در سازمان به دنبال دارد، افزود: بازرسان شعب به صورت دوره ای باید تغییر کنند.


مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر، توسعه سازمان را با حرکت در مدار توسعه آی تی و آی سی تی، ممکن دانست و اظهار داشت: شعب استان باید در زمینه افزایش ابلاغ الکترونیک، برنامه جدی داشته باشند ضمن اینکه صحت و سرعت در انجام ابلاغ های الکترونیک توأما صورت گیرد.


یونس خسروانی با اشاره به اینکه آموزش بهینه نیروی انسانی، افزایش بهره وری در سازمان را به دنبال خواهد داشت، افزود: نیازسنجی در حوزه آموزش همکاران توسط واحد آموزش و پژوهش اداره کل استان، انجام و بر این اساس، دوره های آموزشی برای همکاران در نظر گرفته خواهد شد. وی بر هماهنگی امور شعب با اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از دوباره کاری ها، قبل از انجام امور شعب با اداره کل هماهنگی لازم صورت گیرد و سپس اقدام شود.

نوشتن دیدگاه

Back to Top

Template Design:Dima Group