استان بوشهر

>

مراسم فایز خوانی انجمن نوای دشتستان در شبانکاره+گزارش تصویری

گرنا: مراسم فایز خوانی انجمن نوای دشتستان در ستالن اداره آموزش و پرورش شهر شبانکاره و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری این شهر برگزار شد.


این مراسم در سالن اداره آموزش و پرورش این شهر برگزار شد و با حضور گسترده مرم و مسولین استان و این شهر  روبرو بود، این مجلس با فایز خوانان خوش صدای استان دلنشین برگزار شد.


عکاس: ابوالفضل رستمی

iiv0_dsc_3683_[1600x1200]_[1600x1200].jpg


cmze_dsc_3718_[1600x1200]_[1600x1200].jpg


3v86_dsc_3724_[1600x1200]_[1600x1200].jpgch3k_dsc_3764_[1600x1200]_[1600x1200].jpglamk_dsc_3757_[1600x1200]_[1600x1200].jpgo0ov_dsc_3766_[1600x1200]_[1600x1200].jpglhck_dsc_3781_[1600x1200]_[1600x1200].jpgj86d_dsc_3816_[1600x1200]_[1600x1200].jpgoh88_dsc_3828_[1600x1200]_[1600x1200].jpgius_dsc_3838_[1600x1200]_[1600x1200].jpgugl9_dsc_3841_[1600x1200]_[1600x1200].jpgurzt_dsc_3871_[1600x1200]_[1600x1200].jpg3hm1_dsc_3887_[1600x1200]_[1600x1200].jpg


nw3n_dsc_3992_[1600x1200]_[1600x1200].jpgpd52_dsc_4009_[1600x1200]_[1600x1200].jpgw3al_dsc_4016_[1600x1200]_[1600x1200].jpgex8_dsc_4032_[1600x1200]_[1600x1200].jpgso7c_dsc_4042_[1600x1200]_[1600x1200].jpg8ng1_dsc_4109_[1600x1200]_[1600x1200].jpgd2up_dsc_3977_[1600x1200]_[1600x1200].jpgp04n_dsc_3979_[1600x1200]_[1600x1200].jpgul3f_dsc_3986_[1600x1200]_[1600x1200].jpgh8zu_dsc_3990_[1600x1200]_[1600x1200].jpgekwx_dsc_4091_[1600x1200]_[1600x1200].jpg


عکاس: ابوالفضل رستمی

نوشتن دیدگاه

Back to Top

Template Design:Dima Group